InTecH₂O - Ewa Kret

dr inż. Ewa Kret

Prezes Zarządu

ewa.kret@intech2o.pl

+48 784 006 245

ewa.kret@intech2o.pl

+48 000 000 000

Adiunkt na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie (łącznie 13 letni staż pracy zawodowej). Specjalistka w zakresie hydrogeologii stosowanej i gospodarki wodnej, skupiająca swoją działalność głównie na modelowaniu numerycznym przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym, a także na nowoczesnej interpretacji danych hydrogeologicznych i hydrologicznych oraz tworzeniu zaawansowanych modeli i prognoz długoterminowych. Autorka lub współautorka około 20 publikacji polsko- i angielskojęzycznych, w tym w czasopismach z listy A i B (wg MEiN), oraz w formie rozdziałów w monografii czy zwartych materiałach konferencyjnych i innych. Uczestniczka łącznie 6 projektów naukowo-badawczych i B+R z czego 2 międzynarodowych (finansowanych z funduszy EU), przeważnie w charakterze głównego wykonawcy. Specjalistka z zakresu aplikowania o dofinansowanie na prace B+R i wdrożeniowe, w tym zarówno z funduszy europejskich jak również europejskich, w tym także w ramach Horizon Europa. Autorka lub współautorka łącznie około 50 opracowań naukowo-badawczych oraz B+R dla przemysłu w tym głównie dla zakładów górniczych i energetycznych, zakładów wodociągowych oraz jednostek samorządowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu profesjonalnych szkoleń z zakresu modelowania hydrogeologicznego i migracji zanieczyszczeń oraz analiz ryzyka dla ujęć wód pitnych, zarówno w kraju jak i za granicą.