OFERTA O NAS PROJEKTY AKTUALNOŚCI KONTAKT
ocean wheel

Innowacyjne urządzenia i systemy

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Sapiente nam pariatur accusantium veniam aliquid libero excepturi delectus eveniet, minus accusamus cumque voluptatibus tempore impedit quo, nisi suscipit saepe ratione ipsa.

Oprogramowanie i rozwiązania ICT

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Sapiente nam pariatur accusantium veniam aliquid libero excepturi delectus eveniet, minus accusamus cumque voluptatibus tempore impedit quo, nisi suscipit saepe ratione ipsa.

Usługi konsultingowe i doradztwo techniczne

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Sapiente nam pariatur accusantium veniam aliquid libero excepturi delectus eveniet, minus accusamus cumque voluptatibus tempore impedit quo, nisi suscipit saepe ratione ipsa.

Kim jesteśmy?

InTecH2O sp. z o.o. oferuje innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony i inżynierii środowiska. Głównym przedmiotem działalności są inteligentne systemy monitoringu środowiska, innowacyjne urządzenia i przyrządy badawcze oraz instalacje dla potrzeb gromadzenia i wykorzystania wód opadowych, wód z odwodnień powierzchniowych oraz wód kopalnianych a także wód o wysokiej mineralizacji. W swoim portfolio Spółka posiada rozwiązania dedykowane dla obszarów deficytowych w wodę, w tym niwelujące skutki suszy oraz niekorzystnych zmian klimatycznych. Dodatkowo Spółka prowadzi działalność w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz doradztwa technicznego dla sektora publicznego i prywatnego, z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań metodycznych najnowocześniejszych i najlepszych z dostępnych na rynku.

Zarząd

Ewa Kret

Prezes Zarządu

Adiunkt na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie (6-letni staż), Specjalistka w zakresie hydrogeologii stosowanej, skupiająca swoją działalność głównie na modelowaniu numerycznym przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, a także na interpretacji danych hydrogeologicznych i hydrologicznych do tworzenia i przewidywania prognoz długoterminowych. Autorka lub współautorka około 20 publikacji polsko- i angielskojęzycznych, w tym w czasopismach z listy A i B (wg MNiSzW), oraz w formie rozdziałów w monografii czy zwartych materiałach konferencyjnych i innych. Uczestniczka łącznie 6 projektów naukowo-badawczych i B+R z czego 2 międzynarodowych (finansowanych z funduszy EU), przeważnie w charakterze głównego wykonawcy. Autorka lub współautorka łącznie około 30 opracowań n-b oraz B+R dla przemysłu w tym głównie dla zakładów górniczych i energetycznych, zakładów wodociągowych oraz jednostek samorządowych. Ponadto posiada doświadczenie w prowadzeniu profesjonalnych szkoleń z zakresu modelowania hydrogeologicznego i migracji zanieczyszczeń, zarówno w kraju jak i za granicą.

Mariusz Czop

Wiceprezes Zarządu

Profesor uczelni na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie (łącznie 18 letni staż), Członek Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich i redaktor wykonawczy czasopisma „Hydrogeologia”. Specjalista w zakresie hydrogeologii stosowanej i górniczej oraz hydrogeochemii, w tymw szczególności modelowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego przenoszenia i transformacji zanieczyszczeń w środowisku. Duże doświadczenie w zakresie prognozowania skutków inwestycji na środowisko oraz remediacji środowiska gruntowo-wodnego a także ochrony zasobów wodnych. Autor lub współautor około 120 publikacji naukowych, w tym około 35 w czasopismach z listy A i B (wg MNiSzW) oraz około 30 monografii i rozdziałów w monografii. Brał udział w około 50 konferencjach naukowych, na których łącznie 41 razy osobiście prezentował wyniki swoich badań: 30 razy w ramach ustnej prezentacji oraz 11 razy w postaci posteru, w tym 8 prezentacji i 5 posterów na konferencjach zagranicznych. Uczestnik łącznie 10 projektów naukowo-badawczych i B+R z czego 2 międzynarodowych (finansowanych z funduszy EU), w tym w 3 w charakterze kierownika zaś w pozostałych jako główny wykonawca. Aktualnie zaangażowany w realizację kolejnych 2 projektów B+R. Twórca i instruktor certyfikowanych szkoleń w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego, renomowanej firmy Waterloo Hydrogeologic. Autor lub współautor łącznie około 350 opracowań naukowo-badawczych oraz badawczo- rozwojowych dla przemysłu, w tym głównie dla zakładów górniczych i energetycznych, oraz zakładów wodociągowych a także jednostek samorządowych. Główny zakres opracowań obejmuje wiarygodną ocenę skali i zasięgu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz prognozowanie skutków inwestycji na środowisko wodne, a ponadto projektowanie ewentualnych działań mających na celu minimalizację lub kompensację w/w wpływów. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń dla specjalistów oraz działań obejmujących popularyzację ochrony środowiska i gospodarki wodnej: w tym liczne wykłady i publikacje popularnonaukowe, uczestnictwo w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz planowanie i realizacja społecznych kampanii informacyjnych. Ekspert z zakresu hydrogeologii i hydrogeochemii oraz zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego powołany do komisji doraźnych lub wykonywania koreferatów przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Prezesa NIK i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz w postępowaniach sądowych. Odznaczony za zasługi dla Polskiego Górnictwa - Honorową Szpadą Górniczą. Posiada stopnień honorowy Dyrektora Górniczego III stopnia.

ePionier

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex sint alias blanditiis deleniti. Fugiat maxime tempora quidem alias maiores, officia reiciendis amet delectus sit possimus magnam rerum eaque molestiae sunt et reprehenderit aspernatur obcaecati explicabo nulla dignissimos beatae officiis illo veniam. Ut expedita dolorem nobis magni! Voluptatibus repellat esse eum neque ullam qui? Quia in aut asperiores consequatur placeat? Nihil quisquam, perspiciatis cupiditate recusandae exercitationem, fuga a qui quas, accusantium ab laudantium eligendi non? Ullam asperiores excepturi, sequi, iste, quae aperiam quisquam commodi nesciunt libero aliquam ipsam. Provident officiis eum esse error consequatur, ipsum veniam soluta eaque incidunt labore dolorem, animi nisi omnis quod quis recusandae, eligendi placeat. Delectus, doloribus mollitia. Accusantium qui voluptatem nam numquam similique architecto doloribus, facilis odio asperiores pariatur dolorum cupiditate corporis iure temporibus facere totam illum excepturi esse molestiae odit. Assumenda, numquam? Et sequi eveniet cum officia, ipsa vero minus ipsam unde quidem aspernatur eum sint dicta tempora asperiores voluptate, veniam distinctio, aliquid incidunt. Fugiat consectetur molestiae harum minima laborum. Sed veniam repudiandae debitis sit alias consequuntur iure neque iste incidunt odit quam obcaecati exercitationem, ut nam natus qui eligendi, officia illum in commodi vel rem tempora. Iusto praesentium saepe, doloribus soluta fuga voluptate atque.

Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex sint alias blanditiis deleniti. Fugiat maxime tempora quidem alias maiores, officia reiciendis amet delectus sit possimus magnam rerum eaque molestiae sunt et reprehenderit aspernatur obcaecati explicabo nulla dignissimos beatae officiis illo veniam. Ut expedita dolorem nobis magni! Voluptatibus repellat esse eum neque ullam qui? Quia in aut asperiores consequatur placeat? Nihil quisquam, perspiciatis cupiditate recusandae exercitationem, fuga a qui quas, accusantium ab laudantium eligendi non? Ullam asperiores excepturi, sequi, iste, quae aperiam quisquam commodi nesciunt libero aliquam ipsam. Provident officiis eum esse error consequatur, ipsum veniam soluta eaque incidunt labore dolorem, animi nisi omnis quod quis recusandae, eligendi placeat. Delectus, doloribus mollitia. Accusantium qui voluptatem nam numquam similique architecto doloribus, facilis odio asperiores pariatur dolorum cupiditate corporis iure temporibus facere totam illum excepturi esse molestiae odit. Assumenda, numquam? Et sequi eveniet cum officia, ipsa vero minus ipsam unde quidem aspernatur eum sint dicta tempora asperiores voluptate, veniam distinctio, aliquid incidunt. Fugiat consectetur molestiae harum minima laborum. Sed veniam repudiandae debitis sit alias consequuntur iure neque iste incidunt odit quam obcaecati exercitationem, ut nam natus qui eligendi, officia illum in commodi vel rem tempora. Iusto praesentium saepe, doloribus soluta fuga voluptate atque.

Aktualności

Przykładowy Wpis

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex sint alias blanditiis deleniti. Fugiat maxime tempora quidem alias maiores, officia reiciendis amet delectus sit possimus magnam rerum eaque molestiae sunt et reprehenderit aspernatur obcaecati explicabo nulla dignissimos beatae officiis illo veniam. Ut expedita dolorem nobis magni! Voluptatibus repellat esse eum neque ullam qui? Quia in aut asperiores consequatur placeat? Nihil quisquam, perspiciatis cupiditate recusandae exercitationem, fuga a qui quas, accusantium ab laudantium eligendi non? Ullam asperiores excepturi, sequi, iste, quae aperiam quisquam commodi nesciunt libero aliquam ipsam. Provident officiis eum esse error consequatur, ipsum veniam soluta eaque incidunt labore dolorem, animi nisi omnis quod quis recusandae, eligendi placeat. Delectus, doloribus mollitia. Accusantium qui voluptatem nam numquam similique architecto doloribus, facilis odio asperiores pariatur dolorum cupiditate corporis iure temporibus facere totam illum excepturi esse molestiae odit. Assumenda, numquam? Et sequi eveniet cum officia, ipsa vero minus ipsam unde quidem aspernatur eum sint dicta tempora asperiores voluptate, veniam distinctio, aliquid incidunt. Fugiat consectetur molestiae harum minima laborum. Sed veniam repudiandae debitis sit alias consequuntur iure neque iste incidunt odit quam obcaecati exercitationem, ut nam natus qui eligendi, officia illum in commodi vel rem tempora. Iusto praesentium saepe, doloribus soluta fuga voluptate atque.

Archiwum [KLIKNIJ]

Kontakt

InTecH₂O sp. z.o.o.
ul. Czarnowiejska 36 lok. C5/017, 30-054 Kraków
e-mail: office@intech2o.pl

KRS 0000785317
NIP 6772443893
REGON 383349042

Copyright 2020 by Maciej Czop and InTecH2O