Innowacyjne rozwiązania dla Twojej firmy

w zakresie gospodarki wodnej, ochrony i monitoringu środowiska oraz inżynierii środowiska

Zobacz więcej

O nas

InTecH2O sp. z o.o. jest spółką typu spin off, która powstała w 2019 r., jako innowacyjny start up, we współpracy i z udziałem InnoAGH Sp. z o.o. Celem powołania spółki jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony i monitoringu środowiska a także inżynierii środowiska. Głównymi obszarami działalności IntecH20 sp. z o.o. są: Innowacyjne urządzenia i systemy; Oprogramowanie i rozwiązania ICT; Usługi konsultingowe i doradztwo techniczne.

Nasza oferta

Firma InTecH2O sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do specyficznych i unikalnych oczekiwań zamawiających i potencjalnych odbiorców. Obejmują one: Innowacyjne urządzenia i systemy; nowe metody i sprzęt badawczy; inteligentne systemy zintegrowanego monitoringu środowiska; innowacyjne instalacje dla potrzeb retencjonowania i użytecznego wykorzystania wód opadowych i roztopowych (zielono-niebieska infrastruktura); nowoczesne metody i systemy wykorzystania wód z odwodnień powierzchniowych oraz wód kopalnianych, w tym również wód o wysokiej mineralizacji (solanek); instalacje i systemy dedykowane dla obszarów deficytowych w wodę, w tym niwelujące skutki suszy oraz niekorzystnych zmian klimatycznych. Oprogramowanie i rozwiązania ICT; opracowywanie standardów w zakresie gromadzenia, analizy i wizualizacji danych środowiskowych; zaawansowana analiza i interpretacja danych geośrodowiskowych, w tym w szczególności obejmująca zastosowanie nowoczesnych metod geostatystycznych; systemy wspomagania decyzji (DSS) w zakresie zarządzania środowiskiem, w tym w szczególności na terenach zurbanizowanych; innowacyjne platformy usługowe w chmurze (SaaS); innowacyjne aplikacje i oprogramowanie specjalistyczne do zastosowań w gospodarce wodnej oraz ochronie i monitoringu środowiska; zintegrowane systemy dynamicznego monitoringu środowiska. Usługi konsultingowe i doradztwo techniczne: wsparcie merytoryczne dla sektora publicznego i prywatnego; usługi badawcze, w zakresie rozpoznania środowiska wodnego wykonywanie zaawansowanych prognoz oddziaływania inwestycji na środowisko wodne; modelowanie transformacji zanieczyszczeń w środowisku z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania specjalistycznego; projektowanie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury, ujęć wód oraz systemów odwadniania powierzchniowego, budowlanego i górniczego; realizacji projektów badawczo-rozwojowych; profesjonalne szkolenia i działania o charakterze informacyjno – edukacyjnym.

Nasze projekty

Aktualności

Nasz zespół

Ewa Kret

Prezes Zarządu

ewa.kret@intech2o.pl

+48 784 006 245

Mariusz Czop

Wiceprezes Zarządu

mariusz.czop@intech2o.pl

+48 504 794 628

  Formularz kontaktowy


  Dane kontaktowe

  Telefon:

  +48 000 000 000

  Adres:

  ul. Czarnowiejska 36 lok. C5/017,
  30-054 Kraków