InTecH₂O - Mariusz Czop

dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH

Wiceprezes Zarządu

mariusz.czop@intech2o.pl

+48 504 794 628

mariusz.czop@intech2o.pl

+48 504 794 628

Profesor uczelni na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie (łącznie 23 letni staż pracy zawodowej). Specjalista w zakresie hydrogeologii stosowanej i górniczej oraz hydrogeochemii, w tym w szczególności modelowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego przenoszenia i transformacji zanieczyszczeń w środowisku. Duże doświadczenie w zakresie prognozowania skutków inwestycji na środowisko oraz remediacji środowiska gruntowo-wodnego a także ochrony zasobów wodnych. Autor lub współautor około 120 publikacji naukowych, w tym około 35 w czasopismach z listy A i B (wg MEiN) oraz około 30 monografii i rozdziałów w monografii. Uczestnik łącznie 10 projektów naukowo-badawczych i B+R z czego 2 międzynarodowych (finansowanych z funduszy EU), w tym w 3 w charakterze kierownika zaś w pozostałych jako główny wykonawca. Autor lub współautor łącznie około 350 opracowań naukowo-badawczych oraz badawczo- rozwojowych, głównie dla zakładów górniczych i energetycznych, oraz zakładów wodociągowych a także jednostek samorządowych. Twórca i instruktor certyfikowanych szkoleń w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania hydrogeologicznego i hydrogeochemicznego, renomowanej firmy Waterloo Hydrogeologic. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń dla specjalistów oraz działań obejmujących popularyzację ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: liczne wykłady i publikacje popularnonaukowe, uczestnictwo w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz planowanie i realizacja społecznych kampanii informacyjnych.